Danh mục hồ sơ quyết toán

Discussion in 'Hồ sơ thanh quyết toán mẫu' started by nguyentheanh, Aug 4, 2013.

Lượt xem: 5,395

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  145
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Danh mục sau chỉ là định hướng, tùy từng dự án công trình mà các bạn bổ sung hoặc bớt đi cho phù hợp. Nếu có bổ sung, sửa đổi gì mong các bạn comment góp ý để giúp các đồng nghiệp đi sau thực hiện công việc tốt hơn, đưa đất nước phát triển. Tài liệu này cũng dùng để quản lý hồ sơ, định hướng kiểm toán hồ sơ...

  Các bạn có thể copy hoặc tải file Word đính kèm.

  [TABLE="class: grid, width: 635, align: center"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]Danh mục hồ sơ[/TD]
  [TD]Số lượng[/TD]
  [TD]Ghi chú[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]I[/TD]
  [TD]CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD="align: left"]Quyết định phê duyệt đầu tư dự án[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD="align: left"]Quyết định phê duyệt tổng dự toán[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD="align: left"]Các quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng dự toán (nếu có)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD="align: left"]Các quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu tổng thể các văn bản của người có thẩm quyền liên quan chung toàn dự án[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD="align: left"]Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]II[/TD]
  [TD]CHI PHÍ XÂY DỰNG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD="align: left"]Bản vẽ thiết kế thi công[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD="align: left"]Dự toán được phê duyệt[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ đấu thầu xây lắp[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ mời thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Biên bản mở thầu, xét thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Quyết định phê duyệt trúng thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chỉ định thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Tờ trình xin phép chỉ định thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, các biên bản chấm hồ sơ đề xuất…[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Quyết định chỉ định thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD="align: left"]Hợp đỗng giao nhận thầu xây lắp[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6[/TD]
  [TD="align: left"]Các phụ lục của hợp đồng (nếu có)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7[/TD]
  [TD="align: left"]Các biên bản nghiệm thu theo yêu cầu nghiệm thu của các hợp đồng xây lắp đã ký kết[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8[/TD]
  [TD="align: left"]Biên bản nghiệm thu công việc, gia đoạn[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9[/TD]
  [TD="align: left"]Biên bản nghiệm thu phát sinh (nếu có)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10[/TD]
  [TD="align: left"]Biên bản nghiêm thu đưa công trình vào sử dụng[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11[/TD]
  [TD="align: left"]Nhật ký công trình[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12[/TD]
  [TD="align: left"]Bản vẽ hoàn công[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13[/TD]
  [TD="align: left"]Các chứng chỉ xuất xứ vật liệu, các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14[/TD]
  [TD="align: left"]Quyết toán A-B giá trị xây lắp[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15[/TD]
  [TD="align: left"]Các hồ sơ xây lắp khác[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]III[/TD]
  [TD]CHI PHÍ VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ BAO GỒM: CHI PHÍ MUA SẮM, CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, CHI PHÍ BẢO HIỂM VÀ CHO PHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ đấu thầu mua sắm thiết bị[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ mời thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ dự thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Biên bản mở thầu, xét thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Quyết định của người có thẩm quyền về gói thầu được trúng thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chỉ định thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Tờ trình xin phép chỉ định thầu[/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: left"][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, các biên bản chấm hồ sơ đề xuất…[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Quyết định chỉ định thầu[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD="align: left"]Hợp đồng mua sắm thiết bị[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD="align: left"]Các phụ lục hợp đồng nếu có[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD="align: left"]Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]Các biên bản nghiệm thu chạy thử, các hồ sơ về thiết bị nhập khẩu .v.v.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6[/TD]
  [TD="align: left"]Biên bản nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7[/TD]
  [TD="align: left"]Hóa đơn GTGT mua sắm thiết bị[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8[/TD]
  [TD="align: left"]Quyết toán A-B giá trị thiết bị[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]IV[/TD]
  [TD]CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chứng từ chi bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất vv..[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chi phí thực hiện tái định cư (tương tự như hồ sơ xây lắp)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]V[/TD]
  [TD]CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- Hồ sơ chứng từ chi phí khảo sát, thiết kế, giám sát .v.v.[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]- …[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]VII[/TD]
  [TD]CHI PHÍ KHÁC[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="align: left"]Hồ sơ chứng từ chi phí rà phá bom mìn, bảo hiểm công trình, kiểm toán, thẩm tra quyết toán[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]VII[/TD]
  [TD]CÁC HỒ SƠ LIÊN QUAN KHÁC[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD="align: left"]Chi tiết nguồn vốn cấp cho dự án (công trình)[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD="align: left"]Báo cáo quyết toán chi tiết chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD="align: left"]Chi tiết công nợ của dự án[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

  Attached Files:

 2. tranhaiduongvc11

  tranhaiduongvc11 New Member

  Joined:
  Aug 5, 2013
  Messages:
  9
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
  Xin cảm ơn Anh Thế Anh đã đưa ra danh mục chung để có thể làm cơ sở áp dụng cho từng công trình, từng hạng mục. Với kinh nghiệm đã từng làm nhiều công trình cọc nhồi, tường vây. Mình xin chia sẻ list danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng đề các bạn tham khảo. Về biểu mẫu các phụ lục, các bạn có thể tải file đính kèm, đây chỉnh là mẫu do mình biên soạn để phục vụ quyết toán cho công trình trước đây mình làm và công trình Golden Land 275 Nguyễn Trãi mình đã làm. Mong nhận dược sự đóng góp của các anh, chị và các bạn để cùng chia sẻ và hoàn thiện hơn. Thanks

  Danh mục hồ sơ pháp lý
  A GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU
  1 Hồ sơ thiết kế BVTKKT và dự toán thi công phê duyệt
  2 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTKKT và dự toán thi công
  3 Các quyết định của Chủ đầu tư về mời quan tâm gói thầu
  4 Hồ sơ mời quan tâm của Chủ đầu tư phát hành
  5 Hồ sơ dự quan tâm của nhà thầu (hồ sơ năng lực, biện pháp, giá đề xuất của nhà thầu)
  6 Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu và chỉ định nhà thầu
  7 Hợp đồng thi công xây dựng về việc thi công cọc khoan nhồi nhà N01
  8 Công văn về việc thi công cọc đại trà (nếu có)
  9 Các văn bản, tài liệu khác
  B GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG
  10 Thuyết minh + bản vẽ biện pháp thi công của nhà thầu được Chủ đầu tư duyệt
  11 Tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu được Chủ đầu tư duyệt
  12 Biên bản bàn giao mặt bằng thi công
  13 Biên bản bàn giao mốc định vị, mốc cao độ
  14 Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường
  15 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách chính (chỉ huy trưởng, chỉ huy phó), cán bộ kỹ thuật thi công (kèm theo bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành, bảng kê năng lực kinh nghiệm)
  16 Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thực tế thi công gói thầu
  17 Các chứng chỉ nghề của công nhân vận hành máy, thiết bị thi công
  18 Danh sách phân công nhiệm vụ của cán bộ tại công trường
  19 Sơ đồ tổ chức trên công trường
  C HỒ SƠ ATLĐ - VSMT
  20 Quyết định phân cấp trách nhiệm bộ phận hoặc cá nhân của công ty (Phụ trách ATLĐ Công ty cho gói thầu, Trưởng ban ATLĐ tại công trình, các ủy viên ban ATLĐ)
  21 Quyết định thành lập ban an toàn công trình, quy chế phân công nhiệm vụ
  22 Hồ sơ quy trình quy phạm về kĩ thuật an toàn, quy trình xử lý sự cố tai nạn lao động
  23 Nội quy an toàn lao động - vệ sinh môi trường (ATLĐ-VSMT)
  24 Tài liệu và nội dung bài giảng ATLĐ-VSMT
  25 Hồ sơ huấn luyện ATLĐ
  26 Biên bản lớp học về công tác an toàn - vệ sinh lao động
  27 Hồ sơ quản lý trang cấp phát bảo hộ lao động có chữ ký của công nhân
  28 Danh sách tập huấn an toàn có chữ ký của công nhân
  29 Bài thu hoạch của người lao động
  30 Danh sách đề nghị cấp thẻ ATLĐ, thẻ ATLĐ
  31 Biện pháp an toàn thi công phòng chống cháy nổ
  32 Thuyết minh + bản vẽ biện pháp ATLĐ - VSMT của nhà thầu được Chủ đầu tư duyệt
  33 Nhật ký an toàn
  34 Sổ giao việc đầu ca có nội dung về an toàn lao động
  35 Sổ theo dõi bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, khám sức khoẻ định kỳ
  36 Cam kết về thực hiện an toàn vệ sinh lao động
  37 Hồ sơ đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thiết bị
  38 Hồ sơ kiểm định thiết bị, sổ theo dõi bảo dưỡng- kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị
  39 Nội quy an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị vật tư
  40 Hồ sơ hợp đồng lao động( ứng với hồ sơ nhân lực: Bao gồm giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, cam kết, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ...).
  41 Bảo hiểm tai nạn lao động
  D HỒ SƠ PHÁP LÝ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
  42 Máy toàn đạc, kinh vĩ …
  - Giấy kiểm nghiệm máy
  - Biên bản kiểm nghiệm máy trước khi đưa vào sử dụng
  43 Máy nén khi, cần trục, máy đào, máy + hệ thống trộn dung dịch ….
  - Chứng thư giám định về số lượng, chủng loại, tình trạng, hãng sản xuất
  - Giấy chứng nhận kiểm định
  - Lý lịch các máy thi công
  - Biên bản kiểm nghiệm máy trước khi đưa vào sử dụng
  E HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM VLXD
  I Hồ sơ pháp lý Phòng thí nghiệm LAS-XD 606 Cty Delta
  44 Quyết định phê duyệt phòng thí nghiệm của Chủ đầu tư
  45 Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế của Công ty Delta
  46 Quyết định thành lập tổ thí nghiệm của Phòng Las XD 606 phục vụ cho công trình Golden Land, danh sách kèm theo
  47 Hồ sơ năng lực của Phòng thí nghiệm Las XD 606
  48 Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện Các phép thử Phòng Las XD 606
  49 Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xử của máy móc, thiết bị
  50 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn các máy nén bê tông, máy kéo thép …….
  51 Các hợp đồng thí nghiệm tương tự kèm theo hồ sơ của đơn vị thí nghiệm
  52 Bằng tốt nghiệp, các Giấy chứng nhận về hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm, hợp đồng lao động công chứng
  53 Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và đơn vị thí nghiệm về việc thí nghiệm chất lượng vật liệu
  II Hồ sơ năng lực Phòng thí nghiệm dung dịch Polymer
  54 Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế của đơn vị
  55 Hồ sơ năng lực của Phòng thí nghiệm
  56 Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận khả năng thực hiện Các phép thử Phòng Las XD
  57 Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xử của máy móc, thiết bị
  58 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn các máy móc
  59 Các hợp đồng thí nghiệm tương tự kèm theo hồ sơ của đơn vị thí nghiệm
  60 Bằng tốt nghiệp, các Giấy chứng nhận về hoàn thành chương trình đào tạo thí nghiệm, hợp đồng lao động
  G HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐƠN VỊ CUNG CẤP VẬT TƯ CHÍNH
  I Đơn vị cung cấp Polymer, Soda
  61 Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp (tài chính, nhân sự, các hợp đồng đã thực hiện)
  62 Giấy chứng nhận Đăng ký thuế
  63 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
  64 Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu
  65 Catologue sản phầm kèm theo
  66 Chứng chỉ xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ kèm theo (CO, CQ) của sản phẩm
  67 Công bố tiêu chuẩn áp dụng (nếu có)
  II Các Đơn vị cung cấp Thép xây dựng
  66 Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp (tài chính, nhân sự, các hợp đồng đã thực hiện)
  67 Giấy chứng nhận Đăng ký thuế
  68 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
  69 Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu
  70 Catologue sản phầm kèm theo
  71 Chứng chỉ chứng nhận chất lượng sản phầm kèm theo
  72 Giấy chứng nhận của nhà sản xuất về việc nhà thầu cung cấp là đại lý cấp 1
  III Các Đơn vị cung cấp bê tông
  73 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty
  74 Giấy chứng nhận Đăng ký thuế
  75 Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp (tài chính, nhân sự, các hợp đồng đã thực hiện)
  76 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (nếu có)
  77 Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
  78 Giấy phép khai thác nước dưới đất
  79 Hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ của máy móc thiết bị của đơn vị cung cấp
  80 Giấy chứng nhận kiểm định máy móc thiết bị
  81 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn các cân trên trạm trộn Bê tông
  82 Hợp đồng mua bán bê tông thương phẩm giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu
  83 Biên bản kiểm tra trạm trộn bê tông
  84 Biên bản nghiệm thu cấp phối bê tông, phiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông cho gói thầu
  VI Đơn vị cung cấp ống thép siêu âm
  85 Hồ sơ năng lực của nhà cung cấp (tài chính, nhân sự, các hợp đồng đã thực hiện)
  86 Giấy chứng nhận Đăng ký thuế
  87 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
  88 Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu
  89 Catologue sản phầm kèm theo
  90 Chứng chỉ xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ kèm theo (CO, CQ) của sản phẩm
  91 Công bố tiêu chuẩn áp dụng (nếu có)
  H GIAI ĐOẠN THI CÔNG
  92 Các văn bản thay đồi thiết kế ( nếu có)
  93 Các quyết định thay đổi hay điều chỉnh, phê duyệt của Chủ đầu tư ( nếu có)
  94 Các biên bản hiện trường trong quá trình thi công có tính pháp lý (xử lý thiết kế tại hiện trường, xử lý sự cố thi công, xử lý an toàn lao động ….)
  I GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU BÀN GIAO
  95 Các văn bản cần thiết theo nghị định 209, thông tư 12/2007, thông tư 27/2009, TCXD 371-2006 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng
  1 Bản vẽ hoàn công hạng mục (có danh mục bản vẽ kèm theo).
  2 Bản hoàn công tọa độ các cọc
  3 Các chứng chỉ kỹ thuật, nhãn mác, xuất xứ, xuất xưởng, xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng để thi công các phần cọc khoan nhồi (có danh mục bản vẽ kèm theo)
  4 Các phiếu kiểm tra, kết quả thí nghiệm xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng để thi công các phần cọc do phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện (có danh mục bản vẽ kèm theo).
  5 Các tài liệu, nhật ký nghiệm thu công việc hiện trường, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng thuộc hạng mục cọc khoan nhồi. Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).
  6 Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (thí nghiệm PDA cọc TP7) của nhà thầu kiểm định
  7 Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối ống siêu âm (nếu có).
  8 Nhật ký thi công của nhà thầu
  9 Nhất ký giám sát của Chủ đầu tư
  10 Bản kê các thay đổi so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
  11 Hồ sơ, biên bản hiện trường giải quyết sự cố công trình ( nếu có )
  12 Báo cáo chất lượng siêu âm cọc của nhà thầu kiểm định đối với những các cọc đã chỉ định siêu âm trước khi chủ đầu tư nghiệm thu.
  13 Báo cáo chất lượng xây dựng hạng mục cọc khoan nhồi của nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư.
  14 Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng hoàn thành.
  15 Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hạng mục xây dựng hoàn thành
   

  Attached Files:

 3. tranhaiduongvc11

  tranhaiduongvc11 New Member

  Joined:
  Aug 5, 2013
  Messages:
  9
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
  Dear các bạn mình gửi một danh mục hồ sơ công trình nhà ở chung cư 5 tầng của Bộ Quốc phòng do Công ty cũ của mình làm đã được quyết toán để các bạn tham khảo nhé.
   

  Attached Files:

Share This Page