Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu thi công và hoàn công công trình NN và PTNT

Discussion in 'Giám sát, nghiệm thu chất lượng và khối lượng' started by nguyentheanh, Jun 13, 2020.

Lượt xem: 471

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  189
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu thi công và hoàn công công trình NN và PTNT

  Quyết định số 40/QĐ-XD-TC ngày 18/05/2018 của Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

  Căn cứ theo các quy định tại:
  - Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng;
  - Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  - Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
  thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng phải kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

  Thực trạng:
  Thực tế cho thấy, còn nhiều chủ đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn 1 số hạn chế:
  - Chưa hiểu đầy đủ về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình.
  - Chưa thực hiện công tác báo cáo thông tin công trình, chậm báo cáo kết quả thi công hoàn thành hạng mục công trình/công trình;
  - Cách thức tổ chức thực hiện kiểm tra đôi khi còn lúng túng, chưa thống nhất và sát với quy định.

  Nguyên nhân chính là do:
  - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhiều, rộng
  - Một số chủ đầu tư đang còn xem nhẹ, chưa tập trung nghiên cứu cập nhật các quy định mới của Pháp luật về đầu tư xây dựng.

  Hậu quả là:
  Nếu không thực hiện nghiêm công việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng, khó khăn trong việc giám sát, chỉ đạo điều hành.

  Giải pháp:
  Để kịp thời tháo gỡ, chấn chỉnh nội dung trên đối với chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình, Cục QLXD công trình - Bộ NN&PTNT đã ban hành quy trình “Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình/công trình Nông nghiệp và PTNT”,


  Mục đích của quy định là:
  - Có một quy định thống nhất, cụ thể về trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 đảm bảo kịp thời, thống nhất trong quá trình thực hiện.
  - Có quy định cụ thể nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện.

  Quy trình gồm các bước chủ yếu sau:

  1. Tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin công trình

  2. Kế hoạch kiểm tra

  2.1. Kế hoạch tổng thể

  2.2. Kế hoạch kiểm tra cụ thể

  2.3. Thông báo kế hoạch kiểm tra

  2.4. Tổ chức kiểm tra

  2.4.1. Nhiệm vụ đoàn công tác

  2.4.2. Kết quả kiểm tra (Trong quá trình thi công và khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình).

  2.5. Yêu cầu khắc phục các tồn tại hoặc kiểm định chất lượng (nếu cần)

  2.5.1. Kiểm tra hạng mục công trình/công trình trong quá trình thi công

  2.5.2. Kiểm tra công trình/hạng mục công trình hoàn thành

  2.6. Thông báo kết quả kiểm tra

  2.7. Phát hành Thông báo, lưu hồ sơ.

  Mời bạn kích để tải: Quyết định số 40/QĐ-XD-TC ngày 18/05/2018 của Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
   

  Attached Files:

Share This Page