Recent content by ks.thanhtan

  1. K

    Đơn giá làm QUYẾT TOÁN lấy ở đâu và áp dụng như thế nào?

    Chào bạn, vấn đề mọi người đang thảo luận là về đơn giá Quyết toán trong xây dựng cơ bản đấy bạn ạ.
  2. K

    Đơn giá làm QUYẾT TOÁN lấy ở đâu và áp dụng như thế nào?

    Admin nguyentheanh đã nói rất chính xác rồi đấy các bạn, đơn giá Quyết toán phải căn cứ vào loại hợp đồng, giá trong hợp đồng, dự toán được duyệt, giá gói thầu, định mức, giá cả vật tư, chế độ chính sách tại các thời điểm, chiết tính, thỏa thuận lại cho phần phát sinh...Nói chung tùy thuộc vào...
Top