Search results

 1. G

  Các mẫu biểu theo Thông tư số 86/2011/TT-BXD của Bộ Tài chính

  File bảng tính Excel gồm các sheet để tính toán, theo dõi: 1) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm... 2) Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm... 3) PL 03.b Bảng kê xác nhận khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng đã thực hiện 4) PL 03.a Bảng xác định giá trị khối...
 2. G

  Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà

  Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước. Ở cuối Quyết định có các biểu tượng file pdf, các bạn kích đúp vào để xem nội dung, trong máy cần cài phần mềm đọc file pdf (Acrobat, Foxit Reader...).
 3. G

  Mẫu bàn giao hồ sơ khảo sát thiết kế

  Gửi các bạn một mẫu bàn giao hồ sơ khảo sát thiết kế, các bạn download về chỉnh sửa, thêm thông tin để sử dụng.
 4. G

  Mẫu giấy rút vốn (chủ đầu tư)

  Xin chia sẻ với các bạn mẫu rút vốn của chủ đầu tư. Các bạn tải về tham khảo, bổ sung thông tin, chỉnh sửa và update (nếu có). Chúc các bạn thành công.
 5. G

  Mẫu tờ trình xin phê duyệt quyết toán công trình

  Nhiều khi soạn mẫu tờ trình xin phê duyệt quyết toán công trình cũng mất thời gian. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng mẫu như file đính kèm, sửa lại nội dung, nêu các hạng mục quyết toán, kinh phí...
Top