Bộ mẫu Quyết định, Tờ trình, Phê duyệt trong trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Bộ mẫu Quyết định, Tờ trình, Phê duyệt trong trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD

Bộ tài liệu biểu mẫu trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD gồm các mẫu Quyết định, Tờ trình, Phê duyệt... được biên soạn và trình bày định dạng theo chuẩn soạn thảo văn bản hiện hành, kết hợp chuẩn Styles GXD.
Để khi bạn ứng dụng vào công việc Quản lý dự án của mình, soạn các văn bản sẽ chuẩn chỉ, đồng bộ. Hãy hình dung các lô nhà liền kề: chúng đẹp ở tính thống nhất.

bo-bieu-mau-to-trinh-tham-dinh-phe-duyet.jpg

Các bạn tập trung vào công việc Quản lý dự án xây dựng thì chỉ cần sử dụng các file mẫu trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD là chuẩn.

Các bạn làm việc muốn tìm hiểu sâu thì nên tìm hiểu các quy định dưới đây.

Từ ngày 05/3/2020, việc soạn thảo văn bản hành chính sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ; để việc soạn thảo văn bản đúng chuẩn, người soạn cần biết các quy định sau:

I. Quy định chung về cách soạn thảo
- Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản:
so-do-bo-tri-the-thuc-van-ban.png

- Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản:
mau-chu-va-chi-tiet-trinh-bay-the-thuc-van-ban-1.jpg mau-chu-va-chi-tiet-trinh-bay-the-thuc-van-ban-2.png mau-chu-va-chi-tiet-trinh-bay-the-thuc-van-ban-3.png
- Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản:

bang-chu-viet-tat-va-ten-loai-van-ban.png

II. Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP thì có tất cả 32 loại văn bản hành chính, tuy nhiên thì hiện hành sẽ chỉ còn 29 loại văn bản hành chính và được quy định mẫu trình bày với 25 loại sau (không có mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công):

- Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

- Mẫu Quyết định (cá biệt)

- Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo

- Mẫu Công văn

- Mẫu Công điện

- Mẫu Giấy mời

- Mẩu Giấy giới thiệu

- Mẫu Biên bản

- Mẫu Giấy nghỉ phép

Các mẫu trên được trình bày chuẩn Styles GXD và để sẵn trong thư viện của phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD. Khi cần soạn văn bản nào chỉ mở phần mềm ra, với 1 vài thao tác kích chuột là bạn mở được mẫu và soạn nội dung của bạn vào, in ra, trình ký. Nhanh, đẹp và chuẩn.

III. Các mẫu Quyết định, Tờ trình, Phê duyệt... trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD được trình bày chuẩn quy định và chuẩn Styles GXD

Các mẫu như Quyết định Chỉ định thầu, Tờ trình phê duyệt thiết kế - dự toán, Tờ trình phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, mẫu hợp đồng tư vấn, mẫu hợp đồng xây dựng... được trình bày chuẩn Styles GXD và các quy định về soạn thảo văn bản của Nhà nước. Giúp cho các doanh nghiệp, các dự án, Ban QLDA, Chủ đầu tư... ứng dụng phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD có năng suất làm việc cao, hiệu suất cao và công việc đạt chất lượng cũng cao.

Hãy liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để đặt mua ngay phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD, kiến nghị sếp bạn đầu tư ngay ứng dụng cho dư án của bạn, thúc đẩy nâng cao chất lượng và tiến độ.
 
Top