Khung pháp lý làm Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, hệ thống văn bản cập nhật đến 2018

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Video này giới thiệu giúp các bạn bắt đầu tìm hiểu về hệ thống văn bản theo quy định hiện hành về thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B, quyết toán hợp đồng.
- Các bạn học viên chuẩn bị trước khi đi học Thanh quyết toán GXD cho thuận lợi hơn
- Các bạn học viên đã hoàn thành khóa học Thanh quyết toán GXD ôn lại bài
- Các bạn khách hàng sử dụng phần mềm Quyết toán GXD và các bạn quan tâm tham khảo
Ngoài ra các bạn cũng cập nhật thêm:

- Ngày 30/6/2016 Bộ Tài chính có TT số 108/2016/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung TT 08/2016/TT-BTC.
- Ngày 24/5/2018 Bộ Tài chính có TT số 52/2018/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung cả TT 08/2016 và TT 108/2016:
Các vấn đề sửa đổi, bổ sung như:
+ Phạm vi áp dụng
+ Nguyên tắc tạm ứng vốn; Thu hồi tạm ứng
+ Ủy thác quản lý dự án
+ ..........
 
Top