Làm quyết toán khi đã có danh mục đơn giá thanh toán phát sinh được duyệt

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Tình huống: Tôi làm quyết toán. Hợp đồng đã thanh toán 2 lần, giờ làm thanh toán lần 3 cũng là lần cuối cùng, quyết toán luôn. Tôi đã có danh mục đơn giá thanh toán phát sinh được duyệt trong Excel rồi. Giờ đưa vào phần mềm Quyết toán GXD thế nào?

Trả lời:
Như vậy, bạn không phải chạy lại đơn giá phát sinh nữa. Chỉ việc nhập vào trong phần mềm Quyết toán GXD để tính toán thành tiền thôi. Vấn đề là rất nhiều sheet, mà bạn chưa rành hết chức năng nên bối rồi.

Ở đây bạn cứ tạo giai đoạn thanh toán lần 3, đưa các công việc có khối lượng phát sinh vào phần phát sinh ngoài hợp đồng. Sang sheet PL04, bạn sẽ thấy đơn giá được kết nối sang sheet Kiểm soát.
Bạn thu gọn sheet Kiểm soát lại (ẩn bớt các cột đi) và nhập giá vào đúng vị trí trong sheet Kiểm soát (bình thường thì phải tính và phần mềm tự link sang đây, nhưng giờ bạn nhập luôn chen ngang ở đây). Như vậy đơn giá sẽ tự link sang PL04.
 
Top