Phân biệt Kỹ sư QA và Kỹ sư QC

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Phân biệt Kỹ sư QA và Kỹ sư QC

Khi nhắc đến Kỹ sư QA hoặc Kỹ sư QC trong môi trường sản xuất, thường người ta sẽ có chút nhầm lẫn 2 vai trò công việc này với nhau. Cả 2 lĩnh vực QA và QC đều làm đảm nhiệm công việc Quản lý chất lượng, nhưng tính chất và mô tả công việc hoàn toàn khác nhau. Tùy vào mức độ đặc thù của từng công ty mà cơ cấu bộ phần QA và QC có thể chia ra hoặc nhập chung lại với nhau.

QA là viết tắt của Quality Assurance (Engineer) là kỹ sư Đảm bảo chất lượng. Công việc chính của những người làm bộ phận này, trước hết là thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng tại nơi đang áp dụng. Ví dụ: hệ thống ISO 9001, tiêu chuẩn ASME, vv…
Thí dụ điển hình, quy trình hệ thống chất lượng của một công ty đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thông thường sẽ được chia làm 4 cấp độ như sau:

Cấp I: Sổ tay chất lượng trong đó viết đầy đủ chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công ty.
Cấp II: Quy trình hệ thống chất lượng.
Cấp III: Các quy trình áp dụng hay hướng dẫn công việc cho sản phẩm hoặc chi tiết gia công đang gia công.
Cấp IV: Các biểu mẫu, rất quan trọng vì đây là bằng chứng để người quản lý chất lượng có thể dùng nó truy tìm các điểm không phù hợp của hệ thống hay truy tìm nguồn gốc sản phẩm, v.v.
=> Người làm QA phải nắm bắt phần mềm QLCL GXD trong quản lý chất lượng công trình, xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng, hệ thống biểu mẫu, nhật ký... để chủ động trình bày và thương thảo với Chủ đầu tư từ đó toàn bộ công tác quản lý chất lượng trên công trường được thuận lợi.

Ngoài ra người làm QA còn có các công việc, như:
- Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng hàng năm của công ty.
- Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất.
- Phối hợp với bên sản xuất khi có khách hàng đánh giá công ty
- Lưu hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình và quy định ( ví dụ: các báo cáo hồ sơ hoàn thành dự án)
- Đánh giá nhà cung cấp, thầu phụ thực hiện các công việc tại của công ty (nếu có)
- Thực hiện việc huấn luyện cho các bộ phận liên quan về việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn và quy trình cũng như những thay đổi của hệ thống và quy trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

QC được viết gọn bởi cụm từ Quality Control (Engineer) là kỹ sư Quản Lý chất lượng. Đây là những người trực tiếp làm công tác kiểm tra các sản phẩm thực tế trong từng công đoạn của sản xuất. Công việc thông thường của họ sẽ gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra.
- Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
- Lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
- Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.
- Kênh thông tin với giám sát khách hàng về tình hình chất lượng sản phẩm.

=> Người làm QC phải nắm bắt phần mềm QLCL GXD trong lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình, lưu trữ các thông tin trên công trường, xử lý hiện trường, lập nhật ký... để phối hợp với TVGS, Chủ đầu tư hoàn thành các tài liệu hoàn công công trình, đảm bảo trình bày các thông tin về chất lượng công trình chính xác, thực tế, chi tiết nhất.

QC - Quality Control

Kỹ sư QC đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên sâu về sản phẩm đang làm, hiểu nội dung bản vẽ, thứ tự các công đoạn sản xuất, giám sát thường xuyên và trực tiếp tại hiện trường sản xuất, .v.v.

Như vậy QA và QC là 2 lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan mật thiết nhưng hoàn toàn tách biệt.
- QA bao quát tổng thể hệ thống chất lượng, liên quan đến toàn bộ và sâu rộng đến các phòng ban trong tổ chức.
- Còn QC cụ thể hơn, nó kiểm tra chất lượng cụ thể của sản phẩm hoàn thiện hay các công đoạn trong sản xuất.

Để trở thành những QA và QC chuyên nghiệp tronhg lĩnh vực xây dựng, bên cạnh những kinh nghiệm tích lũy được trong môi trường làm việc thì việc cập nhật những kiến thức chuyên ngành và thông tin hữu ích từ các chuyên gia thâm niên, nắm bắt thành thạo sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD), tiếp thu toàn bộ các tinh hoa quản lý chất lượng trong phần mềm QLCL GXD cũng là cách để bạn nâng cao trình độ và “khéo léo” hơn trong việc vận động thực hiện các công được hiệu quả và trơn tru, từ đó thành công hơn trong công việc.
 
Top