Phần mềm Quản lý chất lượng QLCL khác gì so với phần mềm Giám sát xây dựng GSXD

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Phần mềm Quản lý chất lượng QLCL khác gì so với phần mềm Giám sát xây dựng (GSXD GXD) ?

Hai phần mềm này có điểm chung là: cùng nhắm tới mục tiêu chất lượng công trình, giúp Chủ đầu tư hoàn thành mục tiêu cao nhất là Chất lượng công trình, quản lý chất lượng công trình.

Công ty CP Tập đoàn GXD (GXD Group) phát triển 2 phần mềm cho 2 đối tượng với tính chất công việc khác nhau:

1. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình (QLCL GXD) là dành cho nhà thầu làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, lập nhật ký thi công. Các hồ sơ thuộc nhiệm vụ Nhà thầu phải lập.

2. Phần mềm Giám sát xây dựng (GSXD GXD) được phát triển cho đối tượng sử dụng đơn vị Tư vấn giám sát, các giám sát viên làm các báo cáo giám sát, hỗ trợ các nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình. Các kỹ sư Tư vấn giám sát thực hiện công việc trên hiện trường, ký tá hồ sơ chất lượng cho nhà thầu rồi. Nhưng sau đó lại phải làm các báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng... Để TVGS trưởng, Giám đốc công ty Tư vấn giám sát biết tình hình công việc. Quan trọng nhất là để Chủ đầu tư luôn biết tình hình. Công tác làm các báo cáo này khác hẳn với việc lập các biên bản nghiệm thu chất lượng của phần mềm QLCL GXD.

Do có cùng mục tiêu chung, nhưng đối tượng sử dụng + tính chất công việc là khác nhau, nên 2 phần mềm QLCL GXD và GSXD GXD có nhiều chức năng khác nhau, cũng có nhiều chức năng giống nhau hoặc kế thừa, tương hỗ với nhau.

Phần mềm QLCL và phần mềm GSXD còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng công trình bằng cách:
- Hỗ trợ tạo ra các hồ sơ chứng minh, xác thực chất lượng công trình theo từng thời điểm thi công;
- Báo cáo tình trạng công trường, công trình và các công việc góp phần ra các quyết định quản lý nhanh và chính xác.
- Giải phóng sức lao động cho các kỹ sư, giúp họ rảnh tay từ đó tập trung được trí tuệ cho các công tác khác quan trọng hơn, thay vì lặp đi lặp lại các thao tác nhàm chán mà không mang lại nhiều giá trị gia tăng.

Thay vì tốn rất nhiều công sức Man Months kỹ sư bằng các giải pháp cũ kỹ Mailing Word + Excel hoặc các code VBA không chuyên, thì việc đầu tư các phần mềm được lập trình bài bản và chuyên nghiệp sẽ đem lại hiệu quả cao cho cả Dự án, Doanh nghiệp TVGS và Nhà thầu, cá nhân các kỹ sư kỹ thuật, giám sát viên, giám sát trưởng, chỉ huy trưởng .v.v.

Các công ty TVGS hãy đầu tư ngay phần mềm Giám sát xây dựng GXD, là chủ đầu tư thì có thể yêu cầu bên TVGS sử dụng để nâng cao chất lượng hồ sơ, thông tin báo cáo cho dự án của mình... góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thi công công trình.

Các trang web tài liệu liên quan các bạn nên bookmark: https://gsxd.gxd.vn, https://qlcl.gxd.vn, https://tvgs.gxd.vn
 
Top