Phần mềm Quyết toán và dự thầu của GXD rất hay 8000 đầu mục công việc mà phần mềm vẫn chạy tốt

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Kỹ sư Phạm Thanh Tùng trong khi trao đổi hỏi thông tin về phần mềm QLCL GXD 9.0 thì chia sẻ: "Phần mềm quyết toán và dự thầu của GXD rất hay. Em làm quyết toán khoảng 8000 đầu mục công việc mà phần mềm vẫn chạy tốt. Em mới mua 2 khóa cứng ủng hộ GXD.

Trước đó thảo luận về ứng dụng phần mềm QLCL GXD 9.0 trong công tác MEP.


phan-mem-quyet-toan-gxd-du-thau-gxd-rat-hay.png
 
Top