Quyết toán là gì? Quyết toán GXD là gì? Phần mềm Quyết toán GXD là gì?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Quyết toán là gì? Quyết toán GXD là gì? Phần mềm Quyết toán GXD là gì?

- Điều 22. Quyết toán hợp đồng xây dựng (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP): Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Quyết toán GXD là tên gọi ngắn, thân thương của phần mềm Quyết toán GXD.

Phần mềm quyết toán GXD là gì?
 • Là phần mềm làm hồ sơ thanh quyết toán. Chính xác hơn là: Lập và quản lý hồ sơ thanh quyết toán. Thậm chí đối với quản lý dự án thì chữ quản lý còn quan trọng hơn.
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành (khi nhà thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư thi công xây dựng công trình, anh ta vào thi công, các khối lượng thi công xong được nghiệm thu và anh ta tính tiền để thanh toán tiền với chủ đầu tư)
 • Quyết toán hợp đồng A – B (hợp đồng xây dựng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu). Khi thi công tiến độ rất khẩn trương, rất nhiều việc phải làm, công trường – kỹ thuật – khối lượng – hồ sơ chất lượng… ngổn ngang. Giá cả thì biến động, khối lượng phát sinh lung tung cả. Ưu tiên nhất là thi công kịp tiến độ và chất lượng. Do đó có thể các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành đang là tạm, chẳng hạn: tạm thanh toán với khối lượng trong hợp đồng (thừa thiếu tính sau), tạm thanh toán với giá hợp đồng (tăng/giảm, điều chỉnh giả tính sau), tạm lấy 85% giá đem đi thẩm tra/thẩm định để thanh toán (sau khi có chỉ số giá, giá được duyệt thì tính tieesp0… Điều này đỏi hỏi lúc cuối công trình, Nhà thầu muốn chào tạm biệt Chủ đầu tư để sang công trình mới, thì 2 bên ngồi lại với nhau để xem: đã làm cho nhau những gì? thanh toán thừa thiếu những gì? khối lượng hoàn thành lần cuối cùng chưa thanh toán còn bao nhiêu? giữ lại bảo hành bao nhiêu? công nợ với nhau – còn phải trả cho nhau và trả lại nhau những gì, bao nhiêu tiền…
 • Kiểm soát chi phí. Quá trình thi công, các nhánh – các mảng – các hạng mục – giai đoạn… nếu Chủ đầu tư không theo dõi thanh toán thì có thể dẫn đến rối tung. Vì công trình xây dựng rất lớn, rất ngổn ngang, nhiều thứ phải lo phải nghĩ. Rất có thể sẽ thanh toán thừa hoặc thiếu, vượt Tổng mức đầu tư, vượt dự toán… Do đó phải theo dõi và kiểm soát…
 • Tính toán bóc tách khối lượng theo hoàn công. Kiểm soát khối lượng trong và ngoài hợp đồng. Tự động đưa vào bảng tính toán phù hợp.
 • Tính toán đơn giá điều chỉnh giá hợp đồng. Tự động áp vào khối lượng thanh toán phù hợp.
 • Tính toán đơn giá phát sinh trong, ngoài hợp đồng. Tự động áp vào khối lượng thanh toán phù hợp.
 • Rất nhiều chức năng khủng khác. Đặc biệt là bạn có thể tự chèn cột, chèn dòng, link công thức, copy, cut, paste… bằng Excel trong khi chạy phần mềm Quyết toán GXD. Bởi Quyết toán GXD chạy trên Excel, nên bạn đã từng chèn dòng/cột để làm quyết toán rồi thì giờ vẫn ngon, không bỏ phí cái gì cả, chỉ mạnh hơn thôi.
 1. Khóa học Kỹ sư QS (Quantity Surveyor) tại GXD, các kỹ sư được đào tạo bài bản về nghiệp vụ thanh quyết toán và thực hành phần mềm Quyết toán GXD.
 2. Khóa học Thanh Quyết toán GXD rất hay cho những người làm thanh quyết toán
 3. Khóa học Định giá xây dựng tại GXD học viên cũng được đào tạo chuyên đề thanh quyết toán
Kênh video phổ biến phần mềm Quyết toán GXD và các nghiệp vụ thanh quyết toán: http://youtube.com/thanhquyettoan

Mời bạn xem video để hiểu: Phần mềm Quyết toán GXD kiểm soát thanh toán khối lượng hoàn thành, phát sinh trong ngoài hợp đồng như nào?

Một số điều khoản quy định về thanh quyết toán vốn đầu tư dẫn ra để bạn có thể từ đó tìm hiểu tiếp:

Điều 137. Thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng (Luật Xây dựng số 50)
1. Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán.
2. Công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, người quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt. Thời hạn quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ.

Điều 147. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng (Luật Xây dựng số 50)
1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.
2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày.

Điều 29 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP)
1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách sau khi hoàn thành đều phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
2. Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng đã ký kết; kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh.

Điều 22. Quyết toán hợp đồng xây dựng (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP)
Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 
Top