Số tiền bằng chữ giá trị thanh toán kỳ này ghi thế nào là đúng?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Câu hỏi: Cho em hỏi chỗ ghi số tiền bằng chữ em ghi Sáu mươi lăm triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng đã đúng chưa? hay em phải ghi là: Chín mươi ba triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng? Phòng tài vụ của Chủ đầu tư đang yêu cầu em ghi như vậy.
ghi-so-tien-bang-chu-gia-tri-de-nghi-thanh-toan.jpg
Trả lời:

Theo nguyên thủy hướng dẫn của Thông tư số 08/2016/TT-BXD như hình dưới thì bạn đã ghi đúng. Việc chèn thêm 2 dòng Thanh toán tạm ứng và Thanh toán khối lượng hoàn thành là để tính toán thôi. Còn ghi bằng chữ là phải ghi dòng số 6.
ghi-gia-tri-bang-chu-huong-dan-cua-Thong-tu.jpg
 
Top