Vấn đề hình thành tài sản cố định sau đầu tư xây dựng công trình chưa được để ý, quan tâm

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Vấn đề hình thành tài sản cố định sau đầu tư xây dựng công trình chưa được để ý, quan tâm
Trao đổi từ 1 chuyên gia kiểm toán: Sau khi kiểm toán, người ta phải giúp Chủ đầu tư xác định được giá trị của từng công trình là bao nhiêu, hình thành tài sản cố định theo từng công trình.
- Đối với dự án chỉ có 1 công trình thì hạch toán toàn bộ chi phí vào công trình đó, hình thành TSCĐ tương đối thuận lợi.
- Dối với dự án có nhiều công trình thì có 4 loại chi phí: Chi phí quản lý dự án, chi phí kiểm toán, chi phí tư vấn lập dự án và chi phí ... là chung cho các loại công trình. Khi quyết toán để hình thành nên giá trị TSCĐ thì phải phân bổ các chi phí trên cho từng công trình, đó là 1 vấn đề chưa ai để ý.
- Các loại chi phí khác thì tính vào từng công trình.
Việc không thực hiện điều này làm cho các công trình hiện nay kế toán cứ phải hạch toán tạm, không đúng ra giá trị thực, gây khó khăn cho việc vận hành công trình, sản xuất kinh doanh sau này.

Phần mềm Quyết toán GXD nên được nghiên cứu về vấn đề này, phân luồng dữ liệu ngay từ đầu để đến khi quyết toán thì cũng ra được chi phí cho từng công trình
 
Top