Biên bản nghiệm thu để tên những ai thì tất cả đều phải ký chính vào biên bản hay chỉ ký đại diện?

Discussion in 'Giám sát, nghiệm thu chất lượng và khối lượng' started by nguyentheanh, Nov 12, 2018.

Lượt xem: 279

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  139
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Có người hỏi là biên bản nghiệm thu để tên những ai thì tất cả đều phải ký chính vào biên bản hay chỉ 1 người đại diện? Nhưng đọc văn bản ko có quy định rõ điều này. Điều 8 Nghiệm thu công việc xây dựng của Thông tư số 26/2016/TT-BXD chỉ nói "c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;" là:

  2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:
  a) Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;
  b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;


  Xin ý kiến lãnh đạo (Cục GĐ, Cục QL HĐXD - BXD) về vấn đề này với. Có bắt buộc là TVGS và Nhà thầu gồm 4 ông có tên ở thành phần ký biên bản, mỗi bên 2 ông thì cả 4 ông đều phải ký biên bản không?

  Trả lời:
  Luật quy định: Biên bản nghiệm thu hiện trường thì phải được lập tại chỗ! chỉ những người tham gia tại chỗ (tất nhiên là có đủ năng lực và hành vi dân sự) thì được ghi tên vào biên bản và cũng ký tại chỗ. Mọi người ký biên bản đều có quyền bảo lưu ý kiến của mình.
  - Ai có tên trong biên bản mà lại không ký thì được coi như phản đối nội dung biên bản!
  - Ai không có mặt mà lại có tên trong biên bản thì biên bản có thể bị xử biên bản bị vô hiệu khi có tranh chấp!

  Trường hợp 1 công việc xây dựng có 2 giám sát cùng thực hiện giám sát thì có thể đưa 2 người vào, nhưng cả 2 phải ký.

  Tình huống nói trên thường do nguyên nhân là do hồ sơ làm cả mớ, không phải là biên bản thực chất của công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày nên đưa cả đống người vào in sẵn trong máy ra ký cả loạt cho tiện, bản chất là ngồi chế tạo hồ sơ nghiệm thu, làm theo kiểu chống đối cho hợp lệ.

  Anh/em sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD) chú ý điều này trong mẫu biên bản nhé.
   

Share This Page