Khi quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ

Discussion in 'Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình' started by nguyentheanh, Sep 15, 2017.

Lượt xem: 20,198

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  139
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Khi quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ

  Kính gửi Bộ Tài chính!

  Trước khi Thông tư 06/TT/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành, chi phí lán trại tạm và trực tiếp phí khác được cấu thành vào trong đơn giá xây dựng, khi thẩm tra quyết toán chỉ cần đối chiếu đơn giá trong bảng tính quyết toán A-B với đơn giá trong bảng tính giá trị hợp đồng.
  Từ khi Thông tư 06/TT/2016/TT-BXD ban hành thì: Chi phí lán trại tạm và trực tiếp phí khác được tách riêng đưa vào chi phí hạng mục chung bao gồm:
  1) Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công (được xác định trên định mức đã quy định hoặc dự toán chi phí),
  2) Chi phí một số công việc thuộc hạng Mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế (được xác định trên định mức đã quy định)
  3) Chi phí hạng Mục chung còn lại (được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính chi phí).

  Vậy khi lập dự toán, đơn vị đã tính:
  1) Chi phí hạng mục chung theo định mức quy định đối với chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công và
  2) Chi phí một số công việc thuộc hạng Mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế hoặc có dự tính chi phí hạng Mục chung còn lại và đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

  Xin hỏi: Khi thẩm tra quyết toán thì chi phí hạng mục chung này được quyết toán như thế nào? Tính toán theo định mức đã quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD nói trên giá trị xây lắp đã thẩm tra hoặc theo dự toán đã được duyệt hay cần hồ sơ gì? Có phải chi tiết vật liệu, nhân công, máy cấu thành nên giá trị của các công việc trong từng chi phí của hạng mục chung không? Hay hồ sơ chi tiết gì mới quyết toán được chi phí này? (Trong quyết toán A-B, đơn vị tính dựa trên định mức và dự tính chi phí dự toán được duyệt theo giá trị xây lắp quyết toán A-B). (30/06/2017)

  Giải đáp:

  Tại khoản 5 Điều 8, Thông tư số 06/2016/TT-BXD có hướng dẫn như sau:
  Tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành có quy định:

  Như vậy, trường hợp chi phí hạng mục chung được lập thiết kế, dự toán riêng cho hạng mục hoặc được tính bằng giá trị hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật, hồ sơ quyết toán thực hiện theo quy định, cơ quan thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra như gói thầu độc lập và theo hợp đồng đã ký kết.

  Trường hợp chi phí chung được tính theo tỷ lệ % gói thầu xây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng); tiến hành thẩm tra việc áp dụng tỷ lệ (%) trên cơ sở kết quả thẩm tra gói thầu xây dựng chính.

  Kết luận: Như vậy Bộ Tài chính đã trả lời rõ: tính theo tỷ lệ % là được, khi quyết toán các cơ quan quyết toán không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ để quyết toán chi phí hạng mục chung này.

  Lưu ý: Các bạn nhé, tôi nghe 1 số bạn là nhà thầu có kinh nghiệm, họ chia sẻ là: nếu phải cung cấp chứng từ thì đây cách để "vẽ" ra, "hợp lý hóa" được nhiều khoản không tên của Nhà thầu. Vậy chúng ta linh hoạt, năng động, sáng tạo nhé.

  Khóa học Thanh Quyết toán GXD mời các bạn kích link: Lớp Thanh Quyết toán GXD
  Đăng ký với Ms Thu An 0985 099 938 hoặc email daotao@giaxaydung.com
   
  huanle likes this.

Share This Page