Vẽ biểu đồ tiến độ Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra đơn giản với phần mềm QLCL GXD

Discussion in 'Phần mềm Quản lý chất lượng QLCL GXD' started by nguyentheanh, Jun 9, 2020.

Lượt xem: 198

 1. nguyentheanh

  nguyentheanh Administrator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2013
  Messages:
  188
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  18
  Vẽ biểu đồ tiến độ Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra đơn giản với phần mềm QLCL GXD


  Khi lập dự toán các gói thầu Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra ngoài việc trình ra hồ sơ năng lực, bạn phải làm bản chào giá (lập dự toán chi tiết).
  Bạn phải có kinh nghiệm bố trí nhân lực, thời gian và cần vẽ tiến độ. Các chuyên gia bên bạn sẽ sử dụng cho gói thầu tư vấn như nào. Tiền lương chi trả cho các chuyên gia ra làm sao...

  Bạn xem thêm Phụ lục số 03 của Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và ban hành định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng.

  Khi nắm bắt vấn đề rồi, bạn sử dụng phần mềm QLCL GXD để vẽ biểu đồ tiến độ ngang nhanh, đơn giản, gọn nhẹ. Tuy nhiên, chức năng rất hay này ít người sử dụng, nên GXD dự kiến sẽ bỏ khỏi phần mềm QLCL GXD 10.0 để cho những người làm hồ sơ chất lượng sẽ chạy sẽ nhẹ hơn.


  Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí: Chi phí chuyên gia (Ccg); Chi phí quản lý (Cql); Chi phí khác (Ck); Thu nhập chịu thuế tính trước (TN); Thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí dự phòng (Cdp). Các khoản chi phí được xác định cụ thể như sau:

  1. Chi phí chuyên gia (Ccg): xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (số lượng tháng - người, ngày - người hoặc giờ - người) và tiền lương của chuyên gia tư vấn.

  a) Số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên…) được xác định theo yêu cầu cụ thể về nội dung, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện của từng loại công việc tư vấn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn… Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn. Đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn phải phù hợp với phạm vi công việc, khối lượng công việc, nội dung, tiến độ thực hiện của công việc tư vấn cần lập dự toán.

  b) Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn.

  2. Chi phí quản lý (Cql): bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý của tổ chức tư vấn gồm: Tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp… Chi phí quản lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí chuyên gia, cụ thể như sau:

  chi-phi-quan-ly-chi-phi-tu-van.jpg

  3. Chi phí khác (Ck): bao gồm chi phí văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; phân bổ chi phí mua phần mềm ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) (nếu có); chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn.

  4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): để dự tính khoản chi phí đảm bảo sự phát triển của nhà thầu tư vấn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập chịu thuế tính trước xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí quản lý).

  5. Thuế giá trị gia tăng (VAT): được xác định theo quy định đối với từng loại công việc tư vấn.

  6. Chi phí dự phòng (Cdp): để dự tính chi phí cho những công việc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc tư vấn. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% tổng của các khoản chi phí nêu trên.

  tong-hop-du-toan-chi-phi-tu-van.jpg
   

Share This Page