Ứng dụng phần mềm QLCL GXD làm công trình không sợ bị sót Nhật ký thi công

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Ứng dụng phần mềm QLCL GXD làm công trình không sợ bị sót Nhật ký thi công

Kỹ sư Binh HaHuy đến từ Hà Nội chia sẻ: “Em làm công trình hạ tầng giao thông, dùng phần mềm QLCL GXD không sợ bị sót Nhật ký. Trước em dùng Excel thì khoản nhật ký hay bị sót và và mất công ngồi tổng hợp lại mà vẫn hay bị sót”.
Điều này rất đúng, bởi vì khi nhập số liệu để ghi nhận việc lấy mẫu thí nghiệm, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu... thì các thông tin này không chỉ ra biên bản mà còn vào Nhật ký thi công. Hạn chế hoàn toàn việc các công việc, vật liệu có biên bản nghiệm thu mà nhật ký không thấy.

Hãy đầu tư phần mềm QLCL GXD ngay để cuộc đời công việc của bạn thay đổi tốt đẹp hơn hẳn. Đây là ảnh chụp ý kiến của Kỹ sư Binh Hahuy:

Ha-Huy-Binh-Em-dung-QLCL-GXD-lam-cong-trinh-ha-tang-giao-thong-khong-lo-bi-sot-nhat-ky.png
 
Top