21 ngày làm chủ phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ chất lượng nhật ký thi công và hoàn thành công trình

nguyentheanh

Administrator
Staff member
21 ngày làm chủ phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ chất lượng, nhật ký thi công và hoàn công công trình

1. Ngày 1
- Cài đặt và làm quen phần mềm
- Chạy thử biên bản nghiệm thu công việc, chạy thử biên bản nghiệm thu vật liệu
- Đọc căn cứ pháp lý tại các điều: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

2. Ngày 2
- Tạo bộ biên bản nghiệm thu công việc của riêng bạn: dựa vào các công việc mẫu trong phần mềm
- Tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu theo công trình của bạn: dựa vào các vật liệu mẫu tại sheet Danh mục NT vật liệu

3. Ngày 3
- Tạo bộ biên bản nghiệm thu giai đoạn
- Đọc căn cứ pháp lý về nghiệm thu giai đoạn, hạng mục
- In ra bộ biên bản nghiệm thu giai đoạn, đối chiếu xem đã đúng quy định đề cập trong căn cứ trên chưa

4. Ngày 4
- Tạo bộ biên bản lấy mẫu


5. Ngày 5 Database - cơ sở dữ liệu
- Muốn thêm bớt các mẫu, tiêu chí, khối lượng nghiệm thu, lấy mẫu... trong phần mềm không có thì cần thêm vào
-

6. Ngày 6 Lập nhật ký thi công
- Đọc căn cứ pháp lý tại các điều: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP
...
 

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Sau khi thực hành đã quen phần mềm QLCL GXD, bạn cứ tiếp tục làm và tìm hiểu dần thêm các tính năng khác, sau khi chắc chắn thì bạn vận dụng sáng tạo hơn nữa, vì có nhiều thứ không được lập trình, nhưng nhờ sáng tạo mà các kỹ sư ra những cách ứng dụng rất năng suất, không có trong sách vở.
Bạn tiếp tục học tập và hệ thống hóa kiến thức, nắm bắt cơ sở pháp lý, hệ thống hóa kiến thức toàn diện, bài bản, nâng cao lý luận và nhận thức về công việc quản lý chất lượng ở trình độ cao hơn:
 
Top