Cách xử lý lỗi không cho sao chép di chuyển (copy/move) sheet giữa 2 file Excel xls xlsm xlsx

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Cách xử lý lỗi không cho sao chép di chuyển (copy/move) sheet giữa 2 file Excel khác phiên bản 2003 2007 2010 2013
lenh-move-or-copy.jpg
Khi bạn copy 1 hay nhiều Sheet sang Workbook khác đang được mở hoặc sang 1 Workbook mới. Bạn có thể sẽ gặp phải lỗi sau:

copy-insert-sheet-khong-duoc.jpg

Excel cannot insert the sheets into the destiantion workbook, because it contains fewer rows anh columns than the source workbook. To move or copy the data to the destination workbook, you can select the data, and then use Copy and Paste commands to insert it into the sheets of another workbook

Nghĩa là:
Excel không thể chèn Sheet vào file đích, vì sheet trong file đó chứa ít dòng và cột hơn file nguồn. Để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu, bạn có thể bôi đen dữ liệu rồi dùng công cụ Copy-Paste để đưa nó sang file khác.

Nguyên do là sheet ở file gốc dạng .XLSX hoặc .XLSM có số dòng nhiều hơn nhiều so với file đích có đuôi dạng .XLS. Excel 2003 giới hạn tối đa 256 cột và 65536 dòng.

2 cách rất đơn giản là:
1. Save / Save As file gốc về Excel 2003 (.XLS) là được hoặc
2. Ngược lại Save file đích lên Excel 2007 (2010, 2013, 2016) dạng .XLSM hoặc .XLSX.
chon-save-dang-xls-hoăc-xlsm-truoc-khi-copy-sheet.jpg

chon-save-xlsx-cho-file-nguon.jpg
 
Top