Dự toán tính thiếu khối lượng và đơn giá thấp hơn lúc mua để thi công, xử lý thế nào?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Câu hỏi: Em đang làm thanh toán 1 công trình. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong dự toán tính thiếu khối lượng và đơn giá thấp hơn so với lúc mua vật tư để thi công. Giờ muốn làm 1 cái đơn xin chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán công việc đó liệu có được không hay là vẫn thanh toán theo khối lượng và đơn giá như trong dự toán đã được duyệt? Hồ sơ điều chỉnh gồm những gì và được quy định trong văn bản nào?
 

phongme86

New Member
1- Giá cũ
2- Giá mới
3- Đề nghị theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh => tính theo giá hiện tại
4- Phụ lục hợp đồng
 

moon85

New Member
Câu hỏi: Em đang làm thanh toán 1 công trình. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong dự toán tính thiếu khối lượng và đơn giá thấp hơn so với lúc mua vật tư để thi công. Giờ muốn làm 1 cái đơn xin chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán công việc đó liệu có được không hay là vẫn thanh toán theo khối lượng và đơn giá như trong dự toán đã được duyệt? Hồ sơ điều chỉnh gồm những gì và được quy định trong văn bản nào?

Theo mình trong trường hợp này cần làm 1 dự toán điều chỉnh để chủ đầu tư phê duyệt. Hồ sơ gồm có: Hợp đồng đã kí kết (làm căn cứ xác định phạm vi, nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh), biên bản nghiệm thu khối lượng (làm căn cứ cho phần phát sinh khối lượng), dự toán điều chỉnh.
Những nội dung này mình xem quy định trong TT19/2011/TT-BTC, điều 1.3.2 khoản c.
 

du2008

New Member
Đấy là dự toán tính thiếu, vấn đề là đơn giá và khối lượng đã có trong hợp đồng chưa?
 

traihungyen

New Member
Câu hỏi: Em đang làm thanh toán 1 công trình. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong dự toán tính thiếu khối lượng và đơn giá thấp hơn so với lúc mua vật tư để thi công. Giờ muốn làm 1 cái đơn xin chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán công việc đó liệu có được không hay là vẫn thanh toán theo khối lượng và đơn giá như trong dự toán đã được duyệt? Hồ sơ điều chỉnh gồm những gì và được quy định trong văn bản nào?
Bạn thân mến, về vấn đề bạn hỏi mình xin góp ý như sau:
Bạn chưa nói rõ gói thầu này là chỉ định thầu hay đấu thầu.
Nếu là đấu thầu thì:
Thứ nhất: Nhà thầu khi làm hồ sơ dự thầu phải tính toán đủ các chi phí, việc nhà thầu tính thiếu KL thì nhà thầu phải chịu thôi. Bạn vẫn có khối lượng và đơn giá cho công việc đó chỉ có điều đơn giá thấp thôi. Đã là đấu thầu thì nhà thầu có toàn quyền bỏ giá và lời ăn lỗ chịu. Đơn giá thanh toán cho nhà thầu chính là đơn giá hợp đồng đã ký. Còn việc điều chỉnh giá chỉ được thực hiện nếu trong hợp đồng bạn và CĐT có quy định rõ nội dung này, nếu không sẽ không được điều chỉnh đâu.
Nếu là chỉ định thầu:
Việc chỉ định thầu thực chất là giao thầu theo dự toán gói thầu đã được duyệt. Nếu Dự toán gói thầu tính thiếu khối lượng dẫn đến KL hợp đồng của bạn ký với CĐT bị thiếu so với thực tế thi công thì cái này sẽ được coi là KL phát sinh và vẫn được thanh toán (sau khi đã hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán cho kl phát sinh). Còn đối với đơn giá hợp đồng chính là đơn giá dự toán, nếu muốn được điều chỉnh đơn giá thì quan trọng là trong hợp đồng của bạn cũng phải có nội dung quy định cụ thể về việc đìeu chỉnh đơn giá này. Nếu không sẽ không có cơ sở điều chỉnh đơn giá, và đơn giá thanh toán cho bạn vẫn chỉ là đơn giá hợp đồng.
Trân trọng!
 
Last edited by a moderator:
Top