Làm hồ sơ công trình giao thông thể hiện Lý trình trong phần mềm QLCL GXD như nào?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Bắt đầu làm hồ sơ công trình giao thông hoặc hạ tầng cũng tương tự
1f642.png


Khi sử dụng phần mềm QLCL GXD làm Hồ sơ công trình đường giao thông. Thì cột Vị trí trong sheet Danh mục công việc sửa thành Lý trình.

Kiểm tra chọn cơ sở dữ liệu, các tùy chọn, lưu file lại và bắt đầu nhập các công việc vào... các thao tác khác tương tự như các loại công việc, công tác của các công trình khác.

Có nhiều người đã ứng dụng tốt phần mềm QLCL GXD làm công trình giao thông, bởi chưa có QLCL GXD, làm bằng Excel vẫn được cơ mà.

ghi-ly-trinh-cong-trinh-giao-thong-phan-mem-QLCL-GXD.jpg
 
Top