Mẫu tờ trình xin phê duyệt quyết toán công trình

GXD JSC

Moderator
Nhiều khi soạn mẫu tờ trình xin phê duyệt quyết toán công trình cũng mất thời gian.
Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng mẫu như file đính kèm, sửa lại nội dung, nêu các hạng mục quyết toán, kinh phí...
 

Attachments

  • Gxd.vn-To-trinh-quyet-toan.doc
    27.5 KB · Views: 552
Top