Nội dung và các chủ đề trên diễn đàn đang được biên tập

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Nội dung và các chủ đề trên diễn đàn sẽ được biên tập lại theo Tài liệu của Công ty Giá Xây Dựng đang sử dụng cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ cần xem các chủ đề cũng dễ dàng giúp cho cả những người mới tìm hiểu lẫn người nhiều kinh nghiệm nắm bắt được quy trình nghiệp vụ. Dự kiến các chủ đề:
1. Giới thiêu chung (diễn đàn, phần mềm, nội quy)
2. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Muốn làm thanh quyết toán, không thể không nắm bắt và hiểu rõ về hợp đồng
3. Hồ sơ nghiệm thu
4. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
5. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
6. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
7. Các nội dung về phần mềm Quyết toán GXD: Các bài tập bằng số liệu khối lượng, nghiệm thu thực tế, video, hướng dẫn, làm trên bảng tính - tính toán thật sự...
8. Các tài liệu, học liệu, văn bản, mẫu biểu, mẫu hồ sơ
 
Top