Nhập nội dung song ngữ trong biên bản nghiệm thu

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Trong Excel + phần mềm QLCL GXD để nhập nội dung song ngữ thì tại vị trí cần ngắt dòng ấn Alt+Enter. Xem hình và làm theo. Muốn nhập nội dung song ngữ khi có nhiều dòng công việc, tạo 2 cột (1 cột tiếng Việt, 1 cột tiếng Anh), dùng hàm kết hợp nội dung 2 cột có dấu ngắt Alt+Enter ở giữa, sau đó sao chép cho tất cả các dòng. Sẽ tạo nội dung song ngữ cực nhanh.

Muốn nhập nội dung song ngữ khi có nhiều dòng công việc, tạo 2 cột (1 cột tiếng Việt, 1 cột tiếng Anh), dùng hàm kết hợp nội dung 2 cột có dấu ngắt Alt+Enter ở giữa, sau đó sao chép cho tất cả các dòng. Sẽ tạo nội dung song ngữ cực nhanh.

noi-dung-song-ngu-qlcl-gxd.jpg
noi-dung-song-ngu-qlcl-gxd-cong-thuc.jpg
>> Học 1 được nhiều: Trong phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Quyết toán GXD... dự thầu, thanh quyết toán đều áp dụng được.

Học 1 phần mềm, bạn vận dụng được nhiều phần mềm ở nhiều việc của dự án. Làm năng suất, học cũng phải năng suất.
 
Top