Phần tiện ích thầu chính cấp cho thầu phụ có đưa vào hồ sơ quyết toán và biên bản thanh lý HĐ không?

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Câu hỏi: Hiện tại em đang có hồ sơ quyết toán thầu phụ thi công. Công ty em là thầu chính. Trong quá trình thi công có phần tiện ích mà công ty em cấp cho bên thầu phụ. Phần tiện ích này phòng kế toán yêu cầu nộp tiền mặt. Vây trong hồ sơ quyết toán và biên bản thanh lý hợp đồng mình có đưa phần tiện ích này vào không ạ?

Trả lời:
Hồ sơ quyết toán và biên bản thanh lý hợp đồng em phải dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng chứ. Thỏa thuận trong hợp đồng như nào, chi phí đó tính vào đâu, đang tính vào đơn giá hay tính theo khoản riêng, khi chào giá, xét thầu như nào...

Nếu hợp đồng thì phần này không có nói đến, cần biết phần tiện ích này gồm những gì? Ví dụ: Phần tiện ích này bao gồm các khoản: Vật tư công ty em cấp cho nhà thầu phụ, và khoản phạt do lỗi sai của nhà thầu. Mà theo kế toán thì khoản này phải nộp tiền mặt về công ty. Khoản này theo em sẽ không tính vào biên bản thanh lý và hồ sơ quyết toán (giữa thầu chính với Chủ đầu tư) chỉ là xử lý giữa bên em và thầu phụ mà thôi.

Mời các anh/chị và các bạn thảo luận thêm, xin cảm ơn
LIKE.png
(y)
 
Top