Tài liệu cơ sở của dự án phục vụ công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Theo quy định hiện hành:
Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh).

Anh/chị hãy cho biết quy định đó ở đâu? Các tài liệu đó bao gồm những gì?
 
Top